Đăng nhập|Đăng ký

English Vietnamese
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Điện thoại

Ares Technology Viet Nam: (028) 2229 5345 - 2242 6639 Hotline: 091.888.1615

Tư vấn UPS: 091.888.5211

Tư vấn NLMT: 0943.788.811

華語服務: 094 888 7117

BỘ CÔNG THƯƠNG VÀ EVEN ĐỒNG Ý TIẾP TỤC GIẢI QUYẾT CÁC YÊU CẦU BÁN ĐIỆN ĐỐI VỚI HỆ ÁP MÁI

BỘ CÔNG THƯƠNG VÀ EVEN ĐỒNG Ý TIẾP TỤC GIẢI QUYẾT CÁC YÊU CẦU BÁN ĐIỆN ĐỐI VỚI HỆ ÁP MÁI

Trước đây, căn cứ Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các dự án điện mặt trời nói chung và điện mặt trời mái nhà nói riêng được bên mua điện mua với giá 9,35 Uscent/ kWh và điều này cũng đã thúc đẩy sự phát triển của các dự án điện mái nhà tương đối khả quan trong thời gian vừa qua